Inmiddels is onderstaand bericht al weer min of meer achterhaald. Op dit moment is het niet toegestaan om in Noord-Brabant recreatief te overnachten. Met andere woorden, onze camping blijft verplicht gesloten tot en met 20 mei. Wij hebben geen idee hoe lang dit allemaal gaat duren en wat de ons opgelegde regels worden, voor na deze verplichte sluiting. Net als onze gasten kunnen ook wij niet anders dan afwachten. Houdt vol en blijf bovenal gezond!

Helaas hebben wij na lang wikken en wegen de moeilijke beslissing genomen om de camping tot 1 mei gesloten te houden. Graag hadden wij onze gasten de mogelijkheid geboden om er in deze zware en moeilijke tijd even tussenuit te gaan, maar de opgelegde maatregelen maken het voor ons ondoenlijk om gasten te ontvangen.

Deze week kregen wij te horen, dat de camping wel open mag gaan, maar dat er niet meer dan twee personen tegelijkertijd in de toiletruimte aanwezig mogen zijn. Wij als eigenaren zijn ervoor verantwoordelijk, dat onze gasten deze regel naleven. Eigenlijk komt het erop neer, dat er van ons verwacht wordt, dat er permanent iemand bij de deur van de toiletruimte staat om controle uit te oefenen. Dat is voor ons niet haalbaar. En hoewel ik ervan overtuigd ben, dat onze gasten er alles aan zullen doen om te voorkomen, dat er niet meer dan twee personen binnen zijn, durf ik het risico niet te nemen. De boete, die mij opgelegd kan worden is schrikbarend hoog.

Houd onze website en/of facebookpagina in de gaten voor het verdere verloop van deze crisis. wij hopen jullie allen in goede gezondheid op een later tijdstip alsnog op onze camping te begroeten.