Het landgoed De Pan is een van de mooiste en meest gevarieerde gebieden binnen de gemeente Cranendonck. Het ligt ten noordoosten van Maarheeze en is ongeveer 300 hectare groot. In dit artikel nemen we een kijkje in dit natuurgebied.

CRANENDONCK24 / HEEMKUNDEKRING DE BARONIE VAN CRANENDONCK • BEELD - HEEMKUNDEKRING DE BARONIE VAN CRANENDONCK

Via Heemkundekring De Baronie van Cranendonck

Het meest indrukwekkend is de zuidkant, waar loofbossen en gemengde bossen elkaar afwisselen, maar waar je ook nog een stuk ongerepte heide aantreft en moerasjes, waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan.

Oorspronkelijk was De Pan een gebied dat bestond uit grienden, water, heide en landbouwgrond. Het Sterksels Kanaal (gegraven van 1916 tot 1920) en de Kleine Aa doorsnijden het gebied. In 1928 kocht de familie Philips dit gebied en maakte het tot een landgoed. In eerste instantie als investering, maar ook als kampeerterrein voor de bleekneusjes uit het westen van het land.

Inmiddels is De Pan in het bezit van Staatsbosbeheer. Het beleid is om de natuur ongestoord zijn gang te laten gaan. Omgevallen bomen mogen blijven liggen en maïsakkers zijn ontgrond en teruggegeven aan de natuur. Anderzijds wordt er onderhoud gepleegd, wat voor het behoud van de natuur toch noodzakelijk is. Er wordt geplagd en samen met de vrijwilligers van het IVN is de heide zo'n tien jaar geleden vrijgemaakt van jonge berkaanplant, zodat de heide weer in al zijn pracht kan bloeien. Werkers uit die tijd noemen dat nog steeds 'mijn stukske hei'.

Volop leven in De Pan
Tegenwoordig houdt een kudde schapen de heide schoon. Er leven bunzingen, egels, hazen en reeën. Maar ook vogels zoals de buizerd, havik, wielewaal, boomklever, enkele soorten spechten (waaronder de zwarte) en daarnaast de nachtzwaluw. In de moerasgedeeltes komen veel soorten insecten voor.

Bij de parkeerplaats staat een infobord met daarop twee routes; De Vrolijke Jagerroute (5,5 kilometer) en de Boksenbergroute (6,8 kilometer).

Naast onze blokhut, centraal op ons kampeerterrein, hebben wij een privé sanitair unit geplaatst. Dit sanitair bevindt zich in een "holle boomstam" en is aangesloten op het riool, de waterleiding en elektra. Voor het warme water heeft deze unit een boiler van 65 liter. De unit is dus niet verplaatsbaar.

We hebben gekozen voor deze vaste plek, omdat de boombadkamer nu bij elke willekeurige plaats op de camping gehuurd kan worden. Het is zelfs mogelijk deze badkamer te huren bij de studio of de blokhut, wanneer men dat zou willen.

Voor deze badkamer betaal je dit jaar een introductieprijs van 10 euro per nacht. Daarbovenop komen schoonmaakkosten van 10 euro. Deze schoonmaakkosten komen te vervallen, wanneer de boombadkamer voor 7 nachten of meer gehuurd wordt. Verder vragen wij een borg van 20 euro. Deze ontvangt u retour als de badkamer schoon en schadevrij weer wordt opgeleverd en de sleutel is teruggegeven. 

U kunt deze boombadkamer uiteraard alleen maar huren als hij beschikbaar is. Neem vooraf telefonisch contact met ons op om de beschikbaarheid te checken.

20210605 121850   20210605 121836   

20210605 121819   20210605 121812

.

Na een aantal weken van onzekerheid hebben we toestemming gekregen om onze camping open te stellen voor gasten. Dit mag echter alleen onder strikte voorwaarden.

Wat betekent dit voor u als kampeerder?

* Wanneer u naar onze camping komt, bent u klachtenvrij. Op het moment dat u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, kriebelende keel, verhoging etc. dan blijft u thuis!

* Verblijft u op onze camping en krijgt u een van bovenstaande klachten, dan dient u te vertrekken!

* De toiletruimte, het nieuwe toiletgebouw, de recreatieruimte, de fietsenstalling en de speelschuur blijven dicht en op slot. 

* Gasten zijn alleen welkom met een caravan of camper, waarin zich een toilet en wasruimte bevindt.

* Caravans en campers mogen alleen bezet worden door gezinsleden, die thuis ook een huishouden vormen.

* De recreatieruimte, de speelschuur en de fietsenschuur zijn weer open. Ook hierbinnen geldt de anderhalve meter afstand regel.

* Op de camping houden we anderhalve meter afstand tot de andere gasten of de eigenaren.

* Ga niet in groepen bij elkaar zitten, hoe gezellig dat ook is.

* Bezoek is op dit moment niet toegestaan op onze camping.

* De stort voor het chemisch toilet mag gebruikt worden.

* Er zijn meerdere koudwatertappunten op ons terrein. Let op: ook het warm watertappunt aan de buitenzijde van ons toiletgebouw mag niet gebruikt worden en is dus afgesloten

* U wordt verzocht om bij uw kampeermiddel water te verwarmen en de afwas te doen. 

* Er zullen geen evenementen door ons georganiseerd worden, zoals een gezamelijke BBQ of sjoelavond.

* Betalen bij vertrek kan alleen via pin of overboeking. Wij hebben een mobiel pinapparaat, waarmee u contactloos kunt betalen.

 

Naast de door ons opgelegde regels, gelden op onze camping uiteraard ook de algemene regels:

De algemeen geldende adviezen op dit moment zijn:

* Schud geen handen.

* Was regelmatig en goed je handen.

* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

* Gebruik papieren zakdoekjes.

* Houdt anderhalve meter afstand tot elkaar.

* Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.

 

Het is en blijft uw beslissing om wel of niet te komen. Wanneer u besluit om wel te komen, dan verwachten wij van u, dat u zich ook aan bovenstaande adviezen en regels houdt. Gebruik uw gezonde verstand, houdt rekening met elkaar en zorg goed voor elkaar en voor uzelf.

Op onze camping houden wij ons aan de ons opgelegde coronaregels. Wij verwachten dit ook van onze gasten. 

Wat betekent dit voor u als kampeerder?

* Wanneer u naar onze camping komt, bent u klachtenvrij. Op het moment dat u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, kriebelende keel, verhoging etc. dan blijft u thuis!

* Verblijft u op onze camping en krijgt u een van bovenstaande klachten, dan dient u te vertrekken!

* Op de camping houden we anderhalve meter afstand tot de andere gasten of de eigenaren.

* Ga niet in groepen bij elkaar zitten, hoe gezellig dat ook is.

* Bezoek is inmiddels weer welkom op onze camping. Houd er wel rekening mee, dat dit een extra belasting op onze toiletgebouwen geeft, die toch al beperkter beschikbaar zijn.

* Om bij een eventuele corona uitbraak op de camping te achterhalen wie hier geweest is en wie wij dus moeten waarschuwen, dient het bezoek zich te registreren. Hiervoor zijn er speciale formulieren verkrijgbaar op ons kantoor.

* De toiletgebouwen zijn open voor algemeen gebruik. Om ervoor te zorgen, dat er binnen het toiletgebouw anderhalve meter afstand kan worden gehouden tot elkaar, hebben we ervoor gezorgd, dat er maar een maximum aantal personen tegelijkertijd naar binnen kan gaan. Ook in het toiletgebouw hebben we geregeld, dat er voldoende ruimte is tussen de gebruikers onderling. De afwasplaats binnen is bijvoorbeeld gesloten.

* U wordt dringend verzocht om zoveel mogelijk van het toilet in uw eigen kampeermiddel gebruik te maken, mits u dit heeft uiteraard. 

* De stort voor het chemisch toilet mag gebruikt worden.

* Er zijn meerdere koudwatertappunten op ons terrein. 

* De afwasplaats aan de buitenzijde van ons toiletgebouw is deels geopend. Alleen de rechter spoelbak is in gebruik om ervoor te zorgen, dat er anderhalve meter afstand tot de deur van ons toiletgebouw gehouden kan worden. U wordt verzocht deze afwasplaats alleen te gebruiken om warm water te tappen, waarmee u bij uw kampeermiddel de afwas kunt doen. De afwasplaats in het toiletgebouw is niet in gebruik.

* U wordt dus dringend verzocht om bij uw kampeermiddel de afwas te doen. 

* De recreatieruimte, de speelschuur en de fietsenschuur zijn open. Ook hierbinnen geldt de anderhalve meter afstand regel.

* Betalen bij vertrek het liefst via pin of overboeking. Wij hebben een mobiel pinapparaat, waarmee u contactloos kunt betalen.

Naast de door ons opgelegde regels, gelden op onze camping uiteraard ook de algemene regels:

De algemeen geldende adviezen op dit moment zijn:

* Schud geen handen.

* Was regelmatig en goed je handen.

* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

* Gebruik papieren zakdoekjes.

* Houdt anderhalve meter afstand tot elkaar.

* Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.

Het is en blijft uw beslissing om wel of niet te komen. Wanneer u besluit om wel te komen, dan verwachten wij van u, dat u zich ook aan bovenstaande adviezen en regels houdt. Gebruik uw gezonde verstand, houdt rekening met elkaar en zorg goed voor elkaar en voor uzelf. Wij wensen u ondanks alles een aangenaam verblijf. 

Inmiddels is onderstaand bericht al weer min of meer achterhaald. Op dit moment is het niet toegestaan om in Noord-Brabant recreatief te overnachten. Met andere woorden, onze camping blijft verplicht gesloten tot en met 20 mei. Wij hebben geen idee hoe lang dit allemaal gaat duren en wat de ons opgelegde regels worden, voor na deze verplichte sluiting. Net als onze gasten kunnen ook wij niet anders dan afwachten. Houdt vol en blijf bovenal gezond!

Helaas hebben wij na lang wikken en wegen de moeilijke beslissing genomen om de camping tot 1 mei gesloten te houden. Graag hadden wij onze gasten de mogelijkheid geboden om er in deze zware en moeilijke tijd even tussenuit te gaan, maar de opgelegde maatregelen maken het voor ons ondoenlijk om gasten te ontvangen.

Deze week kregen wij te horen, dat de camping wel open mag gaan, maar dat er niet meer dan twee personen tegelijkertijd in de toiletruimte aanwezig mogen zijn. Wij als eigenaren zijn ervoor verantwoordelijk, dat onze gasten deze regel naleven. Eigenlijk komt het erop neer, dat er van ons verwacht wordt, dat er permanent iemand bij de deur van de toiletruimte staat om controle uit te oefenen. Dat is voor ons niet haalbaar. En hoewel ik ervan overtuigd ben, dat onze gasten er alles aan zullen doen om te voorkomen, dat er niet meer dan twee personen binnen zijn, durf ik het risico niet te nemen. De boete, die mij opgelegd kan worden is schrikbarend hoog.

Houd onze website en/of facebookpagina in de gaten voor het verdere verloop van deze crisis. wij hopen jullie allen in goede gezondheid op een later tijdstip alsnog op onze camping te begroeten.